„Den mægtige Øvrigheds Familie“

En købmands syn på den islandske elite i 1797

Höfundur:

Loading PDF…
   1 /